Główna

Z każdym rokiem pytanie zabezpieczenia konsumentów jakościowymi, ekologicznie czystymi i świeżymi artykułami spożywczymi staje się coraz więcej aktualnym. Podejście do tej kwestii w naszej firmie nie było zwykłe, a rezultat był oryginalny. Przez długie badania laboratoryjne i doświadczenia na świat pojawił się projekt „ADAM”. Użycie technologii współczesnych i rozwiązań technicznych pozwoliło stworzyć kompleks zautomatyzowany, który powołany zrobić rewolucję w zakresie gospodarstwa cieplarnianego!

DSCN5464

Automatyzacja procesu

Zautomatyzowany system sterowania na postawie kontrolera przemysłowego ALPHA 2 produkcje kompanii MITSUBISHI ELECTRIC spełnia kontrolę pracy silnika (prędkość obrotowa), sterowanie oświetleniem, przygotowanie rozczynu odżywczego z utrzymywaniem określonego poziomu рН, EC, kontrola jego temperatury i podanie do podstawki, kontrola temperatury i wilgotności wewnątrz urządzenia, sterowanie podaniem dwutlenku węgla, a także nagrywanie wideo online procesu wzrostu roślin.

Wbudowywany do pilota sterowania moduł GSM- związku zabezpiecza związek operatora z kontrolerem sterowania. Sterowanie można wykonywać jak z komputera osobistego, tak i poprzez telefon komórkowy przez wysyłkę SMS zawiadomień. Zmiana oprogramowania kontrolera nie wymaga bezpośredniego podłączenia komputera do kontrolera. Nawet pełną zmianę programu można zrealizować za pomocą GSM- modema, co pozwala w najbardziej krótki termin wnosić zmiany do systemu sterowania.

Podczas pracy kompleksu zautomatyzowanego „ADAM” „czynnik ludzki” zredukowany do minimum. Uczestnictwo człowieka (personelu pracowniczego) potrzebne przy początkowemu sadzeniu nasienia i zbieraniu plonów gotowych, a także przy przeprowadzeniu planowej obsługi technologicznej. Gdzie możliwe pojednanie kompleksu z automatyczną linią siewną, węzłem automatycznym do rozczynu i konwejerem zbioru plonów gotowych.

Kompleks zautomatyzowany „ADAM” stanął podstawą dla rozwoju absolutnie nowego typu urządzenia hydroponicznego „EWA”. Główną różnicą urządzenia „EWA” od „ADAM” jest brak HPS lamp sodowych, zewnętrznych elementów technologicznych i niskie zużycie energii. Mobilność urządzenia „EWA”, jego ochrona przed skutkami szkodliwymi działania środowiska przyrodniczego i możliwość użycia źródła alternatywnego energii, takiego jak baterie słoneczne, pozwalają wykorzystać jego w ciężkich warunkach klimatycznych.